Cầu được ước thấy (phần 2)

Theo luật hấp dẫn thì khi ta tập trung suy nghĩ về điều gì, đến một lúc nào đó, điều mà ta luôn nghĩ đến ấy sẽ xảy ra với ta ở thực tại, bất kể điều đó là gì. Nó mang lại sự tốt đẹp hay tai họa, làm ta sợ hãi hay hạnh phúc vũ trụ không biết. Vũ trụ cũng không có khái niệm tốt, xấu, đúng, sai, nhiều, ít, chỉ biết luôn luôn mang lại điều con người nghĩ đến. Việc xảy ra nhanh hay chậm tùy vào mức độ tập trung, thường trực của điều ấy trong tâm trí và đặc biệt là yếu tố cảm xúc. Cảm xúc càng mãnh liệt thì điều nghĩ tới càng dễ và sớm xảy ra.

Cầu được ước thấy (phần 1)

Đời không phải là chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên mà là được sắp đặt thông qua tập hợp những luật tự nhiên chi phối cuộc sống trên trái đất. Một khi hiểu được những luật này, chúng ta sẽ có được sự hiểu biết rõ hơn về cuộc sống vận hành như thế nào. Một khi đã hiểu cách nó vận hành, chúng ta có thể bắt nó phục vụ chúng ta thay vì chống lại chúng ta. Những luật này đã được nói đến trong các tôn giáo qua giáo huấn và các bản kinh thánh trong suốt chiều dài lịch sử nhưng ít người hiểu và ngộ ra được. Những nhà thông thái, triết gia và những con người thánh thiện qua nhiều thời kỳ đều đi đến kết luận thế này: ta nghĩ thế nào thì ta trở thành thế ấy.