Trường năng lượng (phần 3)

Những trường này không chỉ bao quanh, dừng lại ở ngoài da mà còn thâm nhập vào bên trong cơ thể con người. Chúng là năng lượng di chuyển xuyên qua các môi trường, bao gồm cả da và mô của cơ thể. Rất có thể trường tâm linh quyết định tính chất và sức khỏe của người anh em của nó là trường thực vật lý, vì bệnh và sự khỏi bệnh có thể được phát hiện ở trường tâm linh trước khi có phản ứng từ cơ thể, do đó ít nhất chúng cũng có một số tác dụng mang tính “hình thái” hoặc khởi đầu trên cơ thể.

Trường năng lượng (phần 2)

Trường thực là trường có thể đo được, bao gồm 7 loại chính của bức xạ điện từ, mỗi loại có bước sóng, tần số, năng lượng khác nhau. Sóng âm thanh cũng có thể được xem là một loại trường thực.

Mỗi người trong chúng ta (và cả thể giới này) được cấu tạo bởi cả 2 loại trường thực và trường tâm linh, các trường này tạo ra và duy trì sự sống. Các trường nhận biết được rõ ràng bằng giác quan tương tác với các trường mà giác quan không nhận biết được. Tất cả các trường tương tác, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau tạo ra tác dụng cả có lợi lẫn có hại cho các cơ quan, bộ phận sống. Sự khác nhau chủ yếu giữa trường thực và trường tâm linh chính là tốc độ của thông tin và rung động liên quan. Ở một mức độ nào đó, chúng có thể thực sự được xem là các trường giống nhau – cái này hòa trộn vào cái kia, cái này tạo ra và duy trì cái kia.

Ở đâu có năng lượng thì ở đó có sóng

Ở đâu có năng lượng thì chắc chắn ở đó có sóng, mà sóng thì luôn mang theo thông tin. Gọi là sóng thì tất nhiên là có rung động. Vậy có thể nói một cách rất “trừu tượng” thế này: tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, là thông tin có rung động.

Trường năng lượng (phần 1)

Trước hết phải hiểu được trường là gì. Nói theo kiểu sách vở thì trường là một vùng mà ở đó có một lực tác động lên tất cả các điểm. Ví dụ: vật thể rơi xuống đất là vì chúng nằm trong trường trọng lực trái đất (vùng, khu vực, phạm vi bị lực hút của trái đất tác động, ảnh hưởng, bao trùm).

Có nhiều loại trường khác nhau. Trong lĩnh vực thuốc năng lượng, những trường này được phân loại, gọi tên bằng 2 thuật ngữ: trường thực – nghĩa là có thể đo được, và trường giả định hay còn gọi là trường tâm linh – không thể đo được.

Năng lượng tâm linh và luân xa có liên quan gì với nhau?

Năng lượng thô là năng lượng không có ý thức, trong khi năng lượng tâm linh thì có. Thể năng lượng tâm linh có thể chuyển hóa, biến đổi loại năng lượng này thành loại năng lượng khác, qua việc mỗi trung tâm năng lượng thực hiện chức năng riêng biệt của nó bên trong cơ cấu tổ chức của hệ thống năng lượng trên cơ thể. Vì vậy những trung tâm năng lượng này liên kết các bộ phận cơ thể lại với nhau; kết nối cơ thể với vũ trụ; ràng buộc các khía cạnh vật chất, tình cảm, trí tuệ, tinh thần giữa người này với người khác.

Mấu chốt của hệ thống chính là các luân-xa, hay còn gọi là các trung tâm năng lượng hoặc cơ quan năng lượng. Chúng điều phối cả năng lượng vật chất và năng lượng tâm linh, biến đổi loại này thành loại khác và ngược lại. Có hàng chục, hàng trăm trung tâm và quy trình tham gia xử lý nhưng hầu hết đều thừa nhận luân-xa đóng vai trò chi phối.