Chuyện trò với vi rút Corona

Cuộc nói chuyện tưởng tượng giữa chủ blog (CM) với vi rút Corona (VC), ngôn từ có phần “bỗ bã”, nội dung không ám chỉ đối tượng nào trong thực tế.