Luân xa 7: Mở ta ra với ánh sáng của Thánh Thần

Chức năng của luân xa Đỉnh Đầu là mở ta ra với ánh sáng của Thánh Thần, cái được kết nối với Nguồn. Luân xa này vận chuyển năng lượng cho cái phần của chính ta, thường được gọi là Bản Ngã Cao Hơn và bao bọc ta trong ánh sáng cứu chữa và che chở của nó. Khi ta rộng mở đón nhận tình yêu và sự khôn ngoan từ Bản Ngã Cao Hơn của ta, ta được tràn đầy năng lượng Thánh, hướng dẫn ta và thúc đẩy ta trong mọi việc ta làm.

Bệnh liên quan đến luân xa này là căng thẳng, lo âu, rối loạn phân ly, mất cân bằng não trái-phải, đau đầu, suy nhược.