Cầu được ước thấy (phần 2)

Theo luật hấp dẫn thì khi ta tập trung suy nghĩ về điều gì, đến một lúc nào đó, điều mà ta luôn nghĩ đến ấy sẽ xảy ra với ta ở thực tại, bất kể điều đó là gì. Nó mang lại sự tốt đẹp hay tai họa, làm ta sợ hãi hay hạnh phúc vũ trụ không biết. Vũ trụ cũng không có khái niệm tốt, xấu, đúng, sai, nhiều, ít, chỉ biết luôn luôn mang lại điều con người nghĩ đến. Việc xảy ra nhanh hay chậm tùy vào mức độ tập trung, thường trực của điều ấy trong tâm trí và đặc biệt là yếu tố cảm xúc. Cảm xúc càng mãnh liệt thì điều nghĩ tới càng dễ và sớm xảy ra.