Nguyên lý khoa học và thuyết luân xa, liệu có gặp nhau?

Luân xa càng ở vị trí thấp trong cơ thể hoặc so với cơ thể thì càng gần với ánh sáng thuộc phổ hồng ngoại. Luân xa ở vị trí càng cao trong cơ thể hoặc so với cơ thể thì nó càng gần ánh sáng có tần số tử ngoại. Màu đỏ là màu đầu tiên ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường sau khi ta vượt qua dải ánh sáng hồng ngoại và mắt thường không nhìn thấy được. Nó liên kết với luân xa đầu tiên ở háng. Màu tím (violet) là màu cuối cùng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trước khi ta bước vào các tần số tử ngoại, và đây là màu sắc liên kết với luân xa thứ sáu ở trán.