Ở đâu có năng lượng thì ở đó có sóng

Ở đâu có năng lượng thì chắc chắn ở đó có sóng, mà sóng thì luôn mang theo thông tin. Gọi là sóng thì tất nhiên là có rung động. Vậy có thể nói một cách rất “trừu tượng” thế này: tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, là thông tin có rung động.