Lịch sử kiến thức luân xa

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều tin rằng hệ thống luân xa bắt nguồn từ Ấn Độ hơn bốn ngàn năm trước, là một loại nghiên cứu cấu trúc cơ thể con người ở dạng huyền bí, một phác thảo về nhiều loại thể và kênh năng lượng tâm linh ảnh hưởng đến cơ thể con người. Kiến thức bắt nguồn từ triết thuyết Vedanta viết trong sách Upanishads vào khoảng năm 800 trước Công nguyên. Vedanta có nghĩa là “sự kết thúc của Vedas” và liên tưởng đến tên của bốn bản văn thiêng liêng của văn hóa Hindu có từ năm 1500 trước Công nguyên. Những bản văn này được gọi là Tantras. Nói chung, hệ thống luân xa phân nhánh ra thành hai hệ: Vedic và Tantric (ngày nay vẫn được thực hành, ví dụ môn Tantric yoga và liệu pháp Ayurvedic).