Thể tâm linh ai cũng có, không có gì trừu tượng, khó hiểu hay “huyền bí” cả! (phần 2)

Qua 2 phần trình bày về thể tâm linh ta có thể rút ra kết luận như sau:

1. Mặt phẳng vật lý (cõi hạ giới, cõi trần) và mặt phẳng tinh thần (cõi thượng giới) đều có 3 lớp thể cùng loại nhưng ở trình độ khác nhau. Các cặp lớp thể cùng loại là: lớp thể Ê-te với lớp thể Khuôn; lớp thể Tình với lớp thể Trời; lớp thể Trí với lớp thể Nhân Quả.

2. Lớp thể Vía của mặt phẳng sao (cõi trung giới) là cầu nối giữa cõi trần và cõi thượng giới, giữa thế giới vật chất với thế giới tâm linh.

3. 7 lớp thể tâm linh kết nối với 7 luân-xa tương ứng.

4. Luân-xa tim (luân-xa 4) là cầu nối giữa 3 luân-xa 1, 2, 3 có thuộc tính vật chất với 3 luân-xa 5, 6, 7 có thuộc tính tinh thần.