Trường năng lượng (phần 3)

Những trường này không chỉ bao quanh, dừng lại ở ngoài da mà còn thâm nhập vào bên trong cơ thể con người. Chúng là năng lượng di chuyển xuyên qua các môi trường, bao gồm cả da và mô của cơ thể. Rất có thể trường tâm linh quyết định tính chất và sức khỏe của người anh em của nó là trường thực vật lý, vì bệnh và sự khỏi bệnh có thể được phát hiện ở trường tâm linh trước khi có phản ứng từ cơ thể, do đó ít nhất chúng cũng có một số tác dụng mang tính “hình thái” hoặc khởi đầu trên cơ thể.

Trường năng lượng (phần 1)

Trước hết phải hiểu được trường là gì. Nói theo kiểu sách vở thì trường là một vùng mà ở đó có một lực tác động lên tất cả các điểm. Ví dụ: vật thể rơi xuống đất là vì chúng nằm trong trường trọng lực trái đất (vùng, khu vực, phạm vi bị lực hút của trái đất tác động, ảnh hưởng, bao trùm).

Có nhiều loại trường khác nhau. Trong lĩnh vực thuốc năng lượng, những trường này được phân loại, gọi tên bằng 2 thuật ngữ: trường thực – nghĩa là có thể đo được, và trường giả định hay còn gọi là trường tâm linh – không thể đo được.