Trường năng lượng (phần 2)

Trường thực là trường có thể đo được, bao gồm 7 loại chính của bức xạ điện từ, mỗi loại có bước sóng, tần số, năng lượng khác nhau. Sóng âm thanh cũng có thể được xem là một loại trường thực.

Mỗi người trong chúng ta (và cả thể giới này) được cấu tạo bởi cả 2 loại trường thực và trường tâm linh, các trường này tạo ra và duy trì sự sống. Các trường nhận biết được rõ ràng bằng giác quan tương tác với các trường mà giác quan không nhận biết được. Tất cả các trường tương tác, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau tạo ra tác dụng cả có lợi lẫn có hại cho các cơ quan, bộ phận sống. Sự khác nhau chủ yếu giữa trường thực và trường tâm linh chính là tốc độ của thông tin và rung động liên quan. Ở một mức độ nào đó, chúng có thể thực sự được xem là các trường giống nhau – cái này hòa trộn vào cái kia, cái này tạo ra và duy trì cái kia.