Trường năng lượng (phần 3)

Phần 3: Trường năng lượng tâm linh, còn gọi là trường sinh học, loại trường không thể đo được

Có nhiều loại trường năng lượng tâm linh. Sau đây là mô tả vắn tắt một vài loại trong số đó. Những trường này không chỉ bao quanh, dừng lại ở ngoài da mà còn thâm nhập vào bên trong cơ thể con người. Chúng là năng lượng di chuyển xuyên qua các môi trường, bao gồm cả da và mô của cơ thể. Rất có thể trường tâm linh quyết định tính chất và sức khỏe của người anh em nó là trường thực vật lý, vì bệnh và sự khỏi bệnh có thể được phát hiện ở trường tâm linh trước khi có phản ứng từ cơ thể, do đó ít nhất chúng cũng có một số tác dụng mang tính “hình thái” hoặc khởi đầu trên cơ thể.

Cũng nên chấp nhận một thực tế là không thể liệt kê ra tất cả các loại trường tâm linh vì chúng chưa được tìm ra hết. Mỗi tế bào trong cơ thể và mỗi suy nghĩ đều sản sinh ra một trường. Mỗi lớp thể năng lượng, kênh vận chuyển, luân xa rung động trường của chính nó. Xét tổng thể, chỉ riêng trường phát ra từ cơ thể của ta đã chiếm nhiều không gian hơn chính cơ thể của ta. Hiểu theo nhiều cách, ta chính là các trường của ta.

Sau đây ta tìm hiểu một số trường tâm linh chính yếu:

Các trường tâm linh chính
(Nguồn ảnh: The Subtle Body)

Trường năng lượng của con người chủ yếu được cấu tạo bởi hào quang, một tập hợp các dải năng lượng sắp xếp theo tần số và màu sắc tỏa ra từ cơ thể. Mỗi trường hào quang mở ra mặt phẳng và lớp thể năng lượng khác nhau, đồng thời kết hợp với một luân xa, qua đó trao đổi thông tin giữa thế giới bên ngoài và bên trong cơ thể.

Trường hình thái cho phép trao đổi giữa các dạng cùng tư tưởng và chuyển tải thông tin từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những trường này xâm nhập vào cả lớp hào quang và hệ thống điện của cơ thể.

Trường địa lý ảnh hưởng lên tất cả các cơ quan sống, giống như năng lượng từ bên ngoài trái đất ảnh hưởng vậy.

Trường ánh sáng vũ trụ, được gọi là “trường tại điểm không” gồm có photon hoặc những đơn vị ánh sáng điều hòa từng sinh vật sống. DNA (cấu tử cơ bản của tế bào di truyền) của ta được tạo bằng ánh sáng, chúng ta được bao phủ trong trường ánh sáng, vì vậy thế giới vi mô (dạng thu nhỏ) và thế giới vĩ mô (dạng to lớn, bao trùm) hòa hợp với nhau.

Trường L và trường T là những trường tâm linh thuộc điện và tư tưởng, bị tác động bởi năng lượng có điện và từ tính. Những trường này cấu thành những khuôn dạng chưa được tìm ra của quang phổ điện từ.

Kết luận: có hàng trăm nếu không muốn nói là hàng ngàn trường năng lượng tâm linh. Những trường chính yếu được sản sinh ra từ cơ thể bao gồm trường hào quang, trường hình thái, trường L và trường T. Ngoài ra ta còn bị ảnh hưởng bởi trường địa lý của trái đất cũng như trường to lớn hơn là trường ánh sáng vũ trụ.

Leave a Comment